krthom.jpg
• Zwangerschapsklachten en bevalling
(stuitligging, PND e.d.)
• Huidproblemen (ook bij baby’s)
• Kinderziekten
• Astma, hooikoorts e.d.
• Hoofdpijnen, migraine e.d.
• Mentale en stemmingsklachten
• Vermoeidheid, burn out, stress e.d.
• Stoppen met roken
• Buikklachten
• Menstruatie- en overgangsklachten
• Klachten van het bewegingsapparaat
madou.jpg
kalmth.jpg
MenK.jpg
Welkom op de site van Madou Cools, Acupuncturiste. U vindt hier beknopte
informatie over mijn werkwijze en visie en natuurlijk praktische gegevens zoals
kosten, vergoeding en contact. Acupunctuur blijkt een betrouwbare en veilige
geneeswijze. Ik behandel mensen -van alle leeftijden- bijvoorbeeld bij:
Disclaimer
Aansprakelijkheid
De inhoud op de website/webpagina is van
algemene informatieve aard. Aan de informatie
kunnen geen rechten worden ontleend.
• U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor
uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk
voor de acties die u onderneemt of laat aangaande
uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend
aan om een huisarts te raadplegen als u informatie
en advies wilt hebben aangaande uw specifieke
situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou
kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie,
links of richtlijnen op deze website.


• De website/webpagina bevat hyperlinks naar
websites van derden, waarover de eigenaar van
deze website geen zeggenschap heeft en er
derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van
deze websites juist, volledig en actueel is.
• De eigenaar van deze website is niet
aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of
indirect, die op enige wijze is ontstaan of
voortvloeit uit:
• het gebruik van de website/webpagina en de
inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid
van de website en de inhoud;
• het gebruik van hyperlinks naar websites van
derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid
van de hyperlinks.
Intellectuele eigendom
De auteursrechten op de website/webpagina(s)
berusten bij de eigenaar van de website, tenzij
anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud
voor persoonlijk gebruik te downloaden of te
printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een
gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere
doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet
voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of
oneigenlijk gebruik van de webpagina of de
inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren  op
intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn
met wet- en regelgeving op onder meer het gebied
van privacy.
• Madou Cools
• Acupunctuur voor iedereen van 0 tot .... jaar
kiek.jpg