krterk.jpg
Kosten en vergoeding
Een behandeling duurt een uur; de eerste keer altijd wat langer. Hoe vaak we afspreken
is natuurlijk afhankelijk van uw klachtenbeeld, maar meestal gaat het om drie tot zeven
consulten, waarbij we elkaar één keer per week of om de twee weken zien.

Inclusief de tijd die ik besteed aan voor- en nawerk kost een behandeling € 72,50 per
vol consult van een uur. Soms worden er korte consulten afgesproken, waar ik € 36,25
voor reken. Doordat ik als praktizerend acupuncturist erkend ben de door de
NVA
(Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur), vergoeden de meeste verzekeraars geheel
of gedeeltelijk. U heeft overigens geen verwijzing van uw huisarts nodig. Op de site
van de NVA vindt u een
handig overzicht.
Kijk eventueel ook op uw polis of informeer bij uw verzekeraar.
spring.jpg
arbor.jpg
Job.jpg
  Vergoedt mijn  verzekering  Acupunctuur?
Disclaimer
Aansprakelijkheid
De inhoud op de website/webpagina is van
algemene informatieve aard. Aan de informatie
kunnen geen rechten worden ontleend.
• U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor
uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk
voor de acties die u onderneemt of laat aangaande
uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend
aan om een huisarts te raadplegen als u informatie
en advies wilt hebben aangaande uw specifieke
situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou
kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie,
links of richtlijnen op deze website.


• De website/webpagina bevat hyperlinks naar
websites van derden, waarover de eigenaar van
deze website geen zeggenschap heeft en er
derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van
deze websites juist, volledig en actueel is.
• De eigenaar van deze website is niet
aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of
indirect, die op enige wijze is ontstaan of
voortvloeit uit:
• het gebruik van de website/webpagina en de
inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid
van de website en de inhoud;
• het gebruik van hyperlinks naar websites van
derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid
van de hyperlinks.
Intellectuele eigendom
De auteursrechten op de website/webpagina(s)
berusten bij de eigenaar van de website, tenzij
anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud
voor persoonlijk gebruik te downloaden of te
printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een
gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere
doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet
voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of
oneigenlijk gebruik van de webpagina of de
inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren  op
intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn
met wet- en regelgeving op onder meer het gebied
van privacy.